Poznaj swój typ osobowości DISC i naucz się rozpoznawać typy osobowości innych osób w Twoim otoczeniu. Możesz wykorzystać tę wiedzę by lepiej komunikować się z ludźmi. Budować lepsze relacje i działać efektywniej. We wszystkich obszarach swojego życia!

4 typy osobowości DISC w skrócie

Wysokie D - Dominujący 🔴

Jest pewny siebie, lubi przejmować inicjatywę i podejmować decyzje. Zawsze działa szybko, lubi zmiany, nastawiony na cel i efekty. Jest bezpośredni w swojej komunikacji. Zorientowany na zadania i cele.

Wysokie I - Wpływowy 🟡

Optymistyczny, pełen pozytywnej energii. Jest bardzo otwarty i towarzyski, łatwo nawiązuje relacje. Entuzjastycznie nastawiony do wszystkich i wszystkiego. Szybki, spontaniczny, nie lubi rutyny. Zorientowany na ludzi i nowe doświadczenia.

Wysokie S - Stały 🟢

Bardzo ceni sobie relacje, jest wspierający i lojalny. Żyje w niespiesznym tempie, cierpliwy, cichy, spokojny, zorganizowany i skuteczny. Nie lubi zmian, lubi to co zna, unika konfliktów. Zorientowany na ludzi i ustalone schematy.

Wysokie C - Sumienny 🔵

Perfekcjonista, realista, wrażliwy, zorganizowany. Zamknięty w sobie, komunikuje się poprzez fakty, zadaje wiele pytań. Ceni jakość, dokładnie analizuje, działa powoli. Zorientowany na zadania i procedury.

Gdzie możesz w praktyce wykorzystać DISC?

Znajomość typów osobowości DISC możesz wykorzystać w wielu obszarach:

  • w obszarze rozwoju osobistego
  • w komunikacji interpersonalnej
  • do zarządzania zespołem
  • w obszarze komunikacji w zespole
  • w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów
  • w obszarze zarządzania i rozwoju liderów
  • w procesie sprzedaży
  • w negocjacjach, mediacjach, przy rozwiązywaniu konfliktów

DISC pomaga zrozumieć innych, lepiej komunikować się, szybciej budować relacje i skuteczniej współpracować. Warto wykorzystywać tę wiedzę w praktyce!  

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdzić co w swoim życiu mogłabyś Ty usprawnić dzięki znajomości DISC? Zapraszam do kontaktu! Porozmawiamy i razem ocenimy czy DISC może Ci pomóc.

kontakt@justynaskubis.pl, tel. +48 601 362 860

Każdy poziom testu DISC D3 bada co innego

DISC - Mówi o tym jaki jest preferowany styl zachowania badanego. Diagnozuje również typowe zachowanie danej osoby w sytuacji naturalnej oraz pod presją. Pokazuje poziom decyzyjności, analitycznego myślenia, reakcję na zmianę, odporność na stres, organizację pracy. Jego mocne strony oraz wartości jakie wnosi do zespołu. 

TEAMS - Wyjaśnia jak osoba myśli o pracy, postrzega obowiązki oraz w jakie role lubi wchodzić współpracując zespołowo. Ujawnia mocne strony na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu i relacyjności. 

VALUES - Ujawnia system wartości stanowiących kryteria decyzji. Czym się kieruje osoba podejmując decyzję. Wartości odpowiadają na pytania: na czym się koncentruje? Jaką przyjmuje perspektywę? Jaki ma cel? Czego się boi? Jaki styl pracy przyjmuje? Te wartości mają olbrzymi wpływ na wyniki osiągane w pracy zespołowej. 

BAI - Odsłania jakie są największe motywatory wewnętrzne, dzięki którym dana osoba osiąga sukces. Czego poszukuje w życiu, jakich warunków potrzebuje, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy?